Habijevo dete

Došel sem doma z detetom.

Pita me žena, črni Habi otkud ti dete!!

Naj se srditi, to ti ovak bilo: na semaforu sam čakal na črleno i odjanput mi nešči poruži na blok. Ciganica me pita či joj dam pet kuni za dete. Sem se smilovo i dal sam pet kuni Pak je poružila na blok i porinula mi dete...

 

===================0====================

Bog kod Tomašića

Došel Bog v Međimurje i sretne Tomašića (a njega moš srest se posud) i pita ga:

"Hej Tomašiću , a de je taj Vukanovec?"

"Nem ti rekel" odgovori Tomašić !!!

Bog veli: "E neš raja videti!"

Tomašić veli: "E neš ni ti Vukanovca !!!!!!"

 

===================0====================

Joža i papige

Kupi Joža papigu, dene je v krletku na blok.

A papiga počne kričati: „doli Milanović ….. doli Karamarko …...

Dojde policaj k Jožiju i veli: „čuj Joža, reši se toga ftiča ili peš v rešt.

Odide Joža v štacun i kolenima prosi štacunora nej mu zameni papigo ka nebu išo v rfešt.

Veli mu štacunor: „na tu ti je druga štera ti nau delala kvora, je pobožna, poveda ti samo svete reči.

Presrečen Joža dene novoga ftiča v krletko na blok, a po poto se špancera isti policaj.

Pogledne on papigo, a ona je sam stiha. Onda policaj ka je rasrdi zakrči: doli Milanović …. doli Karamarko …….

A papiga na to veli : daaaj Booog……. daaaj Booog....

===================0====================

Ostani doma

Ovih dana zorom napuštam papir .
Jutros sam zaspala sa zvijezdama u očima
Slova su se sama po papiru razlila .

Opširnije...
Žal mi je

Žal mi je kaj se Zemlja stepla
i kaj je susedu krava krepla
i kaj se dubovački mangupi
ne druže više kod Kvake na Kupi.

Opširnije...

Advent

Došašće ili pak advent (lat.: "adventus" = dohojaje) je razdoble v cirkvenom liturgijskom letu, vreme priprave za blagdan Božića, da je početek cikvenoga leta.

Opširnije...

Vic dneva

Sedi Kotoripčan na obali Mure i hiče cigle vu vodu.

Kaj to delaš? - pita ga Kotoripčanka kera je dojša jope prot.

Čudim se!

Kaj se čudiš?

Cigel ima štiri vogle, a da ga hitim vu vodu pojovojio se krogi!

Ako pijete štiri ili več šalica črne kove z kofeinom na den, mogli bi fest smanjiti mogučnost da se rak debeloga čreva ponovi, ako se dela o betežnima od raka debeloga čreva.

Opširnije...

Zadnje nedjelje u kolovozu ili prve nedjelje u rujnu se slavi Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodi župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca.

Opširnije...