Denes mi je toplo koli srca, sem v bespućina interneta onak slotoma spazio ka se je v našoj općini povečo broj udruga. I to ne bilo kakšna udruga, nego Udruga za zaštitu mačaka “Sklonište dobrote”.

Udruga je osnovna pred 8 let v Čakovcu (23.01.2013.) z želom ka se uključi v humano smanjenje broja napuščenih, zlostovlanih i zanemarivanih močkov, a k tome i da se zdigne svest građana na pobolšaju odnosa človeka i močke kak kućnoga ljubimca.

To vam je grupa mlodih, ambicioznoh volonterov keri svoje slobono vreme provode brigajući se za napuščene močke, te jim pomožejo.

Udruga se financera prvesntveno od donacija dobrih ljudi (ljubitelja životinja), pa vas se skupa lepo prosim ka se uključimo što kak more. Kak aktivist u civilnom sektoru, jako dobro znom ka saka donacija, saka lipa joko dobro dojde.

Jiva parola je „I ti možeš biti dio kotačića dobrote! Uključi se!“

Zoto vas prosim poglednite web stranico https://sklonistedobrote.hr/ i pomorimo pucama v Zanjkoskoj grabi.

Vukanovčar

 

Ostani doma

Ovih dana zorom napuštam papir .
Jutros sam zaspala sa zvijezdama u očima
Slova su se sama po papiru razlila .

Opširnije...
Žal mi je

Žal mi je kaj se Zemlja stepla
i kaj je susedu krava krepla
i kaj se dubovački mangupi
ne druže više kod Kvake na Kupi.

Opširnije...

Advent

Došašće ili pak advent (lat.: "adventus" = dohojaje) je razdoble v cirkvenom liturgijskom letu, vreme priprave za blagdan Božića, da je početek cikvenoga leta.

Opširnije...

Vic dneva

Sedi Kotoripčan na obali Mure i hiče cigle vu vodu.

Kaj to delaš? - pita ga Kotoripčanka kera je dojša jope prot.

Čudim se!

Kaj se čudiš?

Cigel ima štiri vogle, a da ga hitim vu vodu pojovojio se krogi!

Ako pijete štiri ili več šalica črne kove z kofeinom na den, mogli bi fest smanjiti mogučnost da se rak debeloga čreva ponovi, ako se dela o betežnima od raka debeloga čreva.

Opširnije...

Zadnje nedjelje u kolovozu ili prve nedjelje u rujnu se slavi Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodi župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca.

Opširnije...