Gorji Mihalovec: Dneva 01. junija 2021. leta je v Mihalovco održana  Konstituirajuća sednica novoga Općinskoga vijeća Općine Gorji Mihalovec, onak kako soj ih Mihalovčani zebrali na zodjim izborima.  

Sednicu je sazvao i otpro pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Karlo Miljančić. Prema izvešću Mandatne komisije verificeran je mandat na štiri leta slijedećim većnicima Općinskoga vijeća Općine Gorji Mihalovec: Robert Veselko,  Davor Miklin, Anita Škvorc Branda, Mirjana Zadravec, Jasenka Novak, Franjo Kovačić, Boris Resman, Željko Dvanajščak, Gordana Knezić.

Za Predsjednicu Općinskoga vijeća Općine Gorji Mihalovec je zebrona Anita Škvorc Branda, a za potpredsjednike pa so zebroni Robert Veselko i Jasenka Novak.

Predsjednica Općinskog vijeća je v nastopnem govoru pozvola se nazočne za suradnju.

Tak Općina Gorji Mihalovec, nastovla normalno fukcionerati v postizbornem periodu.

Vukanovčar

Ostani doma

Ovih dana zorom napuštam papir .
Jutros sam zaspala sa zvijezdama u očima
Slova su se sama po papiru razlila .

Opširnije...
Žal mi je

Žal mi je kaj se Zemlja stepla
i kaj je susedu krava krepla
i kaj se dubovački mangupi
ne druže više kod Kvake na Kupi.

Opširnije...

Advent

Došašće ili pak advent (lat.: "adventus" = dohojaje) je razdoble v cirkvenom liturgijskom letu, vreme priprave za blagdan Božića, da je početek cikvenoga leta.

Opširnije...

Vic dneva

Sedi Kotoripčan na obali Mure i hiče cigle vu vodu.

Kaj to delaš? - pita ga Kotoripčanka kera je dojša jope prot.

Čudim se!

Kaj se čudiš?

Cigel ima štiri vogle, a da ga hitim vu vodu pojovojio se krogi!

Ako pijete štiri ili več šalica črne kove z kofeinom na den, mogli bi fest smanjiti mogučnost da se rak debeloga čreva ponovi, ako se dela o betežnima od raka debeloga čreva.

Opširnije...

Zadnje nedjelje u kolovozu ili prve nedjelje u rujnu se slavi Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodi župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca.

Opširnije...