Potle podužeg delanja v ilegali i svajuvaja z pojedinim udrugama, Općinsko vijeće Općine Gorji Mihalovec je odločilo ka bo dale delalo po zokonu. Pa je tak javno objavilo ka bo 2. sjednica Općinskoga vijeća 30. augusta 2021. leta vu Vijećnici z početkom v 19:00 vuri. 

Dnevni red ima 23 točke, pa bodo viječniki morebiti i jutro dočakali vu Vijećnici.  Po točkama se vidi ka se izda Općinska samouprava preslože, makar je od izbora prešlo već kak tri meseca, no bole negda, nego nigda.

Za javnost so posebno zanimlive točke: 

3. Prijedlog Izmjene i dopune odluke o visini i raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Gornji Mihaljevec za 2021. godinu

22. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija poslovne zgrade u zgradu poslovne namjene i javne namjene dogradnjom zgrade vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Gornjem Mihaljevcu“

Pa če nešči ima volo i čas po Statutu Općine Gorji Mihalovec Zokono o pravu na pristup informacijama more se najaviti i nazočiti sjednici (nema pravo glosa i mora biti stihom, ali more videti i čuti općinske čelnike kad odločajo v jihovo ime). Nebre se dojti bez najave, što oče naj se jovi v JUO Općine Gorji Mihalovec.

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Gornji Mihaljevec (original - pdf) 

Vukanovčar

Ostani doma

Ovih dana zorom napuštam papir .
Jutros sam zaspala sa zvijezdama u očima
Slova su se sama po papiru razlila .

Opširnije...
Žal mi je

Žal mi je kaj se Zemlja stepla
i kaj je susedu krava krepla
i kaj se dubovački mangupi
ne druže više kod Kvake na Kupi.

Opširnije...

Advent

Došašće ili pak advent (lat.: "adventus" = dohojaje) je razdoble v cirkvenom liturgijskom letu, vreme priprave za blagdan Božića, da je početek cikvenoga leta.

Opširnije...

Vic dneva

Sedi Kotoripčan na obali Mure i hiče cigle vu vodu.

Kaj to delaš? - pita ga Kotoripčanka kera je dojša jope prot.

Čudim se!

Kaj se čudiš?

Cigel ima štiri vogle, a da ga hitim vu vodu pojovojio se krogi!

Ako pijete štiri ili več šalica črne kove z kofeinom na den, mogli bi fest smanjiti mogučnost da se rak debeloga čreva ponovi, ako se dela o betežnima od raka debeloga čreva.

Opširnije...

Zadnje nedjelje u kolovozu ili prve nedjelje u rujnu se slavi Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodi župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca.

Opširnije...