I letos je kak navek, izda od Kane Galilejske grozdja se nabere kuliko zrose, a vina pa se naprovi kuliko komo treba. Makar sem zdovja prek hrpta 60. hitio izda me tu i tam nešči na brotvo pozove, ako nikaj drugo, ka malo poslikam, pa tu i tam kakši video naprovim i se to na fejs hitim. Je denes poznoto kaj je ne na fejso se je ne zgodilo!

No, moram vam reči i to, ka me nešteri več ne zovejo, jih razmem, kaj bodo hronili jenoga dementnoga storca, keroga tak i tak pol općine obesira. A bio sem negda i fajni, so se vmnoge puce za menom obračale, no pak ve, moram priznati ka so se neštere o krej obračale. Ve pa me jedino rođena žena gledi i to črez očolje samo zoto kaj joj to Božji zokon nalože.  Je bil sam mlodi i lepi, ve pa sem samo "lepi". 

Negda so se niti jene gorice v selo i široj okolici ne pobrale bez mene, ve pa čujem sumeštane kak se borijo zome, saki drugomo veli: "ti ga zovi, jo ga nečem". Pa se tak i dale spomina o meni skoro na sakoj brotvi, ako nič drugo ka se pokože "kaj je to za čoveka". 

No, nebrem reči, pre Kišo mesoro, Škvorcovoj Anici i Živkijo branitelju, so me joko lepo dočakali na brotvi i so mi ne zamerili kaj sem stori, pa smo jo i moja zakonita jenoga reda skupa broli, je to bila prilika ka se nekaj pospominamo i dogovorimo, se doma tak i tak ne spominamo, se smo si povedali več. 

Lepo je biti med prijatelima de te vide kak čoveka, još Horvatska ni propala, a i brtve bodo i drugo leto, po istem zokono "koliko zrose".  Velijo ka je gospon Isus bio Zagorec, ka je on prvi od vode, vino napravjo. No, bio je vekši mešter od denešjih zagorcov, ka jim za vino i cukora treba. 

Na se te brotve sem išo koli crpne plinske stanice "Vukanovec", pa si mislim kak pre vrogo je to crpilište "Vukanovec", a lukja de je turen keri vleče plina vum je vu Vugrišnico. Veli mi moj sinek, "tata progooglaj malo", pa sem to i fčinio, i otkrijo sem tajno. Namreč Vugrišinec nema Katastrasko općino, pa Katastarsko općino Vukanovec činijo sela Vugrišinec i Vukanovec. Pa si mislim ovak "pameten", a zakaj onda naša dvo sela naj parf zapraf i postoli prova Općina, pa bomo mi pobirali naknado od koncesije za plin, a ne Općina Gorji Mihalovec.  No, kak je to Općini Mihalovec rom i rom za rate kredita kaj so zdignuli ka gmojno naprovijo, se bojim ka bi Općina bankroterala, pa naj joj bo za jempot, bor dok kredita splatijo. Smo ljudi pa ak nebre drugač, onda pošteno !

Išče nekaj vam povem, mislim ka ste to ne znali. Ve je aktualen popis stanovnikov, v celoj povijesti našega kraja, koma na zodjem pospiso stavnikov 2011. leta je Gorji Mihalovec meo već stanovnikov od Vukanovca i to za 34 človeka, inače do toga je Vukanovec meo već stanovnikov od Mihalovca i to na nešterim popisvajo i dvo pot već stanovnika.  Zoto mi je jasno da mi jena ženska z Mihalovca veli ka ne prčkam po prošlosti, naj dodjem k jima v budućnost. No, nesem jim jolen, smo mi od 15. stoletja jena fara Gorji Mihalovec. 

No kak "kakšnomo človeko" mi je malo žal ka so nam Rasadnika sfondali, da nemamo niti jeno krčmo (se so OPG-ovi i Vinske hiže) de bi človek v jutro po svoje mišleje odišo.  Pa ni poštene kapelice namamo i Boga molit v Mihalovec hodimo. Pa ni grobja svojega nemamo, nas Mihalovco zakopajo, hmmmmmm..... morti zoto ve oni imajo već stanovnikov od Vukanovca, ka si poti v Mihalovec vodijo, tu nam je početek i kraj. No, ne jambram preveč, se je to Međimurje!

Vukanovčar

 

 

 

 

Ostani doma

Ovih dana zorom napuštam papir .
Jutros sam zaspala sa zvijezdama u očima
Slova su se sama po papiru razlila .

Opširnije...
Žal mi je

Žal mi je kaj se Zemlja stepla
i kaj je susedu krava krepla
i kaj se dubovački mangupi
ne druže više kod Kvake na Kupi.

Opširnije...

Advent

Došašće ili pak advent (lat.: "adventus" = dohojaje) je razdoble v cirkvenom liturgijskom letu, vreme priprave za blagdan Božića, da je početek cikvenoga leta.

Opširnije...

Vic dneva

Sedi Kotoripčan na obali Mure i hiče cigle vu vodu.

Kaj to delaš? - pita ga Kotoripčanka kera je dojša jope prot.

Čudim se!

Kaj se čudiš?

Cigel ima štiri vogle, a da ga hitim vu vodu pojovojio se krogi!

Ako pijete štiri ili več šalica črne kove z kofeinom na den, mogli bi fest smanjiti mogučnost da se rak debeloga čreva ponovi, ako se dela o betežnima od raka debeloga čreva.

Opširnije...

Zadnje nedjelje u kolovozu ili prve nedjelje u rujnu se slavi Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodi župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca.

Opširnije...