Vukanovec se nalazi u općini Gornji Mihaljevec, Međimurska županija, Republika Hrvatska . Mjesto je smješteno na dva brijega između šuma Komadin i Brzinka. U mjestu se nalazi kapelica posvećena Uznesenju svetog Križa. Dom kulture (društveni dom) su mještani izgradili dobrovoljnim radom 1979. godine za vrijeme dok je predsjednik mjesne zajednice (koji je inicirao i osnivanje iste izdvajanjem Vukanovca iz mjesne zajednice Gornji Mihaljevec) bio Stjepan Novak. U to vrijeme je bila vrlo aktivna i omladinska organizacija koju je tada vodio Branko Tomašić. Omladincima je na obitelj Lipić koja je iselila i Švedsku dana na korištenje svoju kuću u kojoj su se održavali sastanci, a i bio je otvoren disco. Zanimljivo je da je na tom imanju u 18. Stoljeću bila krčma koju su vodile dvije sestre (sada nepoznate), a kao obilježje je ostao kameni križ kojeg su sestre dale napraviti. Križ je održavala obitelj Lipić, a po njihovom odlasku iz Hrvatske, križ održava obitelj Dovečar. Iz Vukanovca je puno ljudi otišlo u svijet, a najviše ih je u Australiji, gdje su pojedinci otišli poslije II. svjetskog rata kao politička emigracija. Skoro svaka obitelj ima nekog „vani“, a mnogi Vukanovčari su otišli u hrvatske gradove u potrazi za boljim životom.  Iz Vukanovca puca pogled na preko Drave, Varaždina na Ivanščicu, a za lije vremena vidi se i Triglav u Sloveniji. Vukanovec se nalazi na strategijskim rezervama plina, gdje INA postavlja postrojenja za eksploataciju plina, ali Vukanovec od toga nema nikakve koriti. Od nekadašnje krčme, kasnije izletišta „Vukanovec“, poznatog kao „Rasadnik“ nije ostalo ništa,  uništila ga „privatizacija“, ali zato u Vukanovcu niću brojne vikendice, koje sve češće pretvaraju u kuće za život novi stanovnici Vukanovca koji žele živjeti u prirodi, miru i tišini. Oko 50% prometnica je asfaltirano, ostalo je makadam, a zemljanih putova  više i nema, osim po šumama. U mjestu je električna struja  od 1957. godine, a kroz selo prolazi i telefonska linija, gradski vodovod i plinska mreža. Mlin „Veseljak“ više ne postoji, ali zato postoji sunčana elektrana, farma krava muzilica, nekoliko farmi pilića, a oranice su pretvorene u plantaže voća i vinograda.  Savršeni mir u vrijeme zrenja grožđa remeti samo poneki klopotec, koji štiti vinograd od ptica. Malo se zna da u Vukanovcu postoji više izvora pitke vode, od koji su najpoznatiji Koščarovec i Petrovec koji su za vrijeme velikih suša bili jedini izvori pitke vode za životinje i ljude.

Ostani doma

Ovih dana zorom napuštam papir .
Jutros sam zaspala sa zvijezdama u očima
Slova su se sama po papiru razlila .

Opširnije...
Žal mi je

Žal mi je kaj se Zemlja stepla
i kaj je susedu krava krepla
i kaj se dubovački mangupi
ne druže više kod Kvake na Kupi.

Opširnije...

Advent

Došašće ili pak advent (lat.: "adventus" = dohojaje) je razdoble v cirkvenom liturgijskom letu, vreme priprave za blagdan Božića, da je početek cikvenoga leta.

Opširnije...

Vic dneva

Sedi Kotoripčan na obali Mure i hiče cigle vu vodu.

Kaj to delaš? - pita ga Kotoripčanka kera je dojša jope prot.

Čudim se!

Kaj se čudiš?

Cigel ima štiri vogle, a da ga hitim vu vodu pojovojio se krogi!

Ako pijete štiri ili več šalica črne kove z kofeinom na den, mogli bi fest smanjiti mogučnost da se rak debeloga čreva ponovi, ako se dela o betežnima od raka debeloga čreva.

Opširnije...

Zadnje nedjelje u kolovozu ili prve nedjelje u rujnu se slavi Uznesenje Svetoga Križa sa Svetom misom, prošćenjem i narodnim veseljem u Vukanovcu kod kapelice Svetoga Križa. Sveto misno slavlje vodi župnik župe „Sv. Katarine djevice i mučenice“ iz Gornjeg Mihaljevca.

Opširnije...